ideall.ro

Profesori de limba franceză formați ca MENTORI, prin Asociația Română a Profesorilor Francofoni

Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF) a derulat la Iași, în perioada 25 ianuarie-10 februarie 2019 programul de formare continuă « Mentoratul între teorie și practică. Responsabilizarea profesorului față de problematica abandonului școlar », acreditat de fundația EuroEd din Iași, conform O.M. nr. 4586/09.08.2017 în categoria « Programe de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (89 ore, 22 de credite) și destinat profesorilor de toate specialitățile, institutori, învățători și educatori, care au dreptul, conform legislației în vigoare, să exercite activitate de mentorat.

Stagiul a fost organizat prin proiectul intitulat „Sprijin pentru profesorii tineri”, inițiat de Federația Internațională a Profesorilor de Franceză (F.I.P.F.) și finanțat de Organizația Internațională a Francofoniei (O.I.F.) și Ministerul European al Afacerilor Externe. Prin acest program, 24 de profesori de franceză metodiști din toate colțurile României au fost formați în cadrul unui stagiu pentru abilitarea ca mentor, consolidând echipa ARPF de sprijin pentru tinerii profesori formată printr-un modul intensiv derulat în luna decembrie.

Proiectul va putea ajuta tinerii profesori de franceză în primii lor ani de activitate

Inițiatoarea proiectului, prof. dr. Doina Spiță, vice-președinta F.I.P.F., explică nevoile care au condus la conceperea unui astfel de proiect și obiectivele pe care acesta și le propune: „Federația Internațională a Profesorilor de Franceză consideră că activitatea sa trebuie să se intensifice în direcția tinerilor actuali sau viitori profesori de franceză. În acest context, problema transmiterii meseriei constituie una dintre prioritățile sale.

sensodays.ro

Această transmitere este o chestiune de empatie, desigur, și ea se poate produce prin împărtășirea informală, dar ea se poate produce de asemenea de manieră formală, prin programe sistematice de consiliere instituționalizată, care sunt numite „tutorat” sau „mentorat”. Inițiat de FIPF și implantat mai întâi în două țări pilot, Benin și România, proiectul va putea ajuta tinerii profesori de franceză în primii lor ani de activitate astfel încât să fie evitate reticențele, descurajările și eventualele abandonuri.”

Președinta Asociației Române a Profesorilor Francofoni, prof. dr. Irina Cosovanu, precizează rezultatele așteptate prin acest proiect: „Beneficiarii acestei formări, după o strategie comună la nivel național, vor organiza activități de mentorat cu tinerii profesori din județele lor. Pentru o mai bună coordonare a acestei activități, vom încerca să formăm o rețea a mentorilor și a profesorilor debutanți printr-o platformă online care va servi de asemenea ca forum de discuții, pentru împărtășirea ideilor și a documentelor. Un alt produs al acestui proiect va viza de asemenea crearea unui ghid destinat tinerilor profesori care va fi publicat gratuit pe această platformă.”

Activități teoretice și practice, dezbateri și momente de reflecție, discuții în comun și simulări globale

Prin activități teoretice și practice, dezbateri și momente de reflecție, discuții în comun și simulări globale, au fost abordate probleme privind statutul de mentor și activitatea sa, competențele pe care acesta trebuie să le aibă pentru a fi în măsură să consilieze profesorii stagiari, utilizarea documentelor specifice precum și planificarea activității de mentorat.

Prof. Mihaela Postelnicu, vice-președinta A.R.P.F., remarcă impactul pozitiv al proiectului și profesionalismul acestuia: „Pe durata stagiului, participanții au beneficiat de o formare bazată pe tehnici de lucru ludice, creative, axate pe munca în echipă și pe competențele necesare profesorului mentor: ascultare activă, observare atentă și consilierea stagiarilor. În unanimitate, profesorii de franceză beneficiari au apreciat formarea ca pe o gură de oxigen pentru viitorul carierei lor atât la clasă cât și în activitatea de mentorat.”

Deschiderea cursului a fost marcată printr-un moment solemn, în timpul căruia prof. dr. Doina Spiță a transmis mesajul directorului Institutului Francez din Iași, Vincent Lorenzini, aflat într-o misiune la Paris: „Consilierea tinerilor la începutul carierei lor este o misiune nobilă care trebuie încurajată și dezvoltată. Ce poate fi mai dificil decât trecerea de la teorie la practică? Numeroșii tineri absolvenți care se află pentru prima dată în fața unei clase nu au întotdeauna instrumentele necesare pentru a se simți în largul lor și se pot descuraja repede.

Predarea unei limbi și a unei culturi străine reprezintă o mare responsabilitate pentru un profesor. În fața acestei provocări, autoritățile publice, organizațiile internaționale competente și actorii din mediul asociativ trebuie să coopereze și să consilieze cât mai bine tinerii profesori. Acest lucru se întâmplă prin tutorat, conceperea de instrumente pedagogice adaptate, crearea unei rețele a tinerilor debutanți astfel încât experiența lor să fie o sursă de reflecție și de perfecționare pentru ei toți.”

Programul urmat de profesorii de franceză răspunde unei nevoi reale a sistemului nostru de învățământ

La finalul stagiului, prof. dr. Cristina Durău, secretar general al A.R.P.F. a concluzionat: „Programul urmat de profesorii de franceză beneficiari ai proiectului nu este doar o reactualizare a strategiilor care trebuie utilizate de mentor pentru a-și ajuta stagiarii să progreseze, ci răspunde unei nevoi reale a sistemului nostru de învățământ, aceea a unui parteneriat oficial recunoscut între profesorii cu experiență și colegii lor debutanți.”

Această inițiativă se dorește a fi un proiect complementar dispozitivelor deja existente datorită Biroului regional al OIF (Organizația Internațională a Francofoniei) sau ale Ministerului român al Educației.

babyliss-romania.ro

LĂSAȚI UN MESAJ