Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” din Iași, este beneficiar al unui proiect Erasmus+, KA2- „Green Alliance”

Proiectul va fi implementat în perioada 01 septembrie 2018 – 31 august 2020, cu un grant de 31 000 euro.

Trei profesori, reprezentanți ai școlii, au participat în perioada 20-25 noiembrie 2018 la prima întâlnire transnațională de proiect care a avut loc în Italia, la liceul IIS „Della Corte-Vanvitelli” din Cava de Tirreni, împreună cu reprezentanții țărilor partenere: Polonia, Spania, Turcia și Italia.

Obiectivul principal al proiectului este de a dezvolta la elevi competențe privind protejarea mediului înconjurător și conservarea acestuia pentru viitoarele generații. De asemenea, proiectul va promova diversitatea culturală, identitatea europeană și împărtășirea valorilor toleranței, acceptării și diversității precum și schimbul de bune practici în abordarea modernă a strategiilor de învățare specifice secolului al XXI-lea.

Pe parcursul întâlnirii, profesorii participanți au beneficiat de sesiuni de formare privind conceptele de bază ale agriculturii sustenabile și tehnologii moderne de utilizare eficientă și responsabilă a resurselor naturale.

Ambasadori și experți Etwinning au organizat workshop-uri cu prezentarea principalelor instrumente de lucru pe platforma Etwinning care pot fi utilizate și în învățarea elevilor la clasă, precum și includerea acestor instrumente în diferitele secțiuni ale proiectului. A fost subliniată importanța desfășurării viitoarelor activități cu elevii pentru obținerea certificatului de calitate Etwinning de către fiecare școală participantă.

Principalele rezultate ale proiectului vor fi: înființarea unui Club Verde la nivelul fiecărei instituții partenere prin amenajarea în propria școală  a unei grădini, implementarea digitală a jocului ”Green Monopoly” pentru responsabilizarea socială a elevilor dar și utilizarea tehnologiilor IT în vederea realizării tuturor activitaților și comunicării transnaționale între elevi și profesori.

Prin implementarea acestui proiect vom promova la nivelul comunității școlare o ”atitudine verde”,  o educație incluzivă și responsabilă care se va transmite și generațiilor viitoare.

LĂSAȚI UN MESAJ