Share

În cadrul rubricii ”Agenda Primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrative-teritoriale în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.

Jurnaliștii publicației noastre vor ajunge în toate comunele ieșene pentru a realiza o rediografie a modului în care primarii reușesc să absoarbă fonduri guvernamentale și europene în comunitățile pe care le administrează. Săptămâna aceasta ne aflăm în comuna Heleșteni și discutam cu domnul Constantin Hîra, primarul comunei.

Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna Dvs?

Astăzi mai există în Heleșteni puține mărturii vizibile care ar putea aminti de secolele de istorie care au marcat acest teritoriu: o piatră tombală medievală adusă de curând din satul Movileni, unde zăcea pe jumătate îngropată pe un teren agricol, în curtea primăriei și câteva siteuri arheologice neolitice de tip Cucuteni, toate marcate doar pe hărțile arheologilor și nu promovate în scop comercial.

Veche așezare românească, situată pe Podișul Central Moldovenesc, de unde poți privi în liniște apa Siretului și silueta zveltă a Ceahlăului, comuna Heleșteni este atestată documentar în jurul anului 1440. Atât în paginile cronicarilor Miron Costin și Ion Neculce, dar și mai târziu în scrierile lui Mihail Sadoveanu și ale istoricului G.Ghibănescu, sunt prezentate satele Heleșteni, Hărmăneasa, Oboroceni, și Movileni, care astăzi alcătuiesc comuna Heleșteni. Denumirea acestor sate reiese și din actele de vânzare-cumpărare ale familiilor boierești Sturdza și Strat din Heleșteni, precum și ale familiei Buhuși din Crivești-Strunga.

Continuitatea vieții pe teritoriul comunei Heleșteni este confirmată de urmele unor constructii de piatră, biserici, forturi și picturi vechi din secolele al XV-lea și al XVI-lea, care se găsesc în satele Movileni, Oboroceni și Heleșteni la care se adaugă și tezaurul de monede romane găsit în Nucărie în anul 1956.

Pe teritoriul comunei Heleșteni, se găsesc cinci obiective importante, incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași. Patru dintre ele sunt situri arheologice: situl de la Bâra (aflat la 1,5 km vest-nord-vest de satul Heleșteni) așezarea de pe Dealul Coasta (la 2 km nord-vest de același sat), datând din neolitic ( cultura Cucuteni, faza A) , situl de la Stația de pompare (4 km nord-vest de Heleșteni) și Movilele din Hallstatt-ul târziu, aflate la 700m vest-nord –vest de biserica satului Movileni.

Situl de la Bâra cuprinde așezări din secolele al IV- lea e.n. (epoca daco-romană), secolul al XV-lea și al XVII-lea. Situl de la stația de pompare conține urme de așezări din Epoca bronzului Târziu (cultură Nouă ), perioada Hallstatt, secolele al II-lea si al III-lea e.n.(epoca romană), secolele IX-lea și al X-lea (Evul Mediu Timpuriu). Al cincilea obiectiv clasificat ca monument de arhitectură, este biserica ” Sfinții voievozi Mihail și Gavril ” din satul Heleșteni, construită în anul 1780.

În acele zile de decembrie un străin de localitate ar fi surprins să vadă pe străzile localității zeci de grupuri de mascați, personaje costumate în cerbi, capre, struți, urși, căluți dar și măști urâte de Holloween. Cei mai mulți dintre participanți poartă clopote în jurul brâului care fac mare zgomot fiind menite să atragă atenția de la mare depărtare.

Totuși, povestea celui de-al doilea război mondial ar putea fi memorabilă pentru un turist care s-ar aventura prin acest sat situat relativ departe de drumurile principale județene și naționale. Aceasta pentru că, spre deosebire de alte sate românești, Heleșteniul a fost distrus în întregime de însăși armata română spre finele războiului „pentru a oferi vizibilitate artileriei române grupate în spatele liniei fortificate ce strabătea localitatea”. Povestea evacuării întregii populații în satul Băcești din județul Vaslui, situat la 70 de kilometri depărtare, a distrugerii localității, iar apoi a reconstrucției sale în perioada de după cel de-al doilea război mondial, sunt lucruri a căror urme se pot vedea, mult mai mult decât în construcțiile satului, forma și arhitectura acestora, în sufletele locuitorilor cei mai în vârstă. Aceștia sunt gata să vorbească și astăzi ore în șir despre „vremurile tulburi ale dislocării” și „întorcerea peste un an de zile într-un sat unde buruienile crescuseră mai mari decât o casă, dar casele nu mai erau niciunde”.

Citeste si   Mihai CHIRICA a fost atacat cu IAURT de un PROTESTATAR! După incident, edilul a vorbit despre RETRAGEREA din POLITICĂ

Din vechiul sat Heleșteni a mai rămas o singură clădire mai veche: biserica construită de nobilul Mihail Sturdza în 1870. Această clădire e singura pe care armata română n-a distrus-o „de frică să nu-i bată Dumnezeu” după cum mai spun astăzi bătrânii satului. Crucea ei îndoită de pe cupolă stă însă ca mărturie a luptelor de artilerie dintre armata romană și cea rusă în timpul tumultoasei veri a lui 1944.

Astăzi mai există în Heleșteni puține mărturii vizibile care ar putea aminti de secolele de istorie care au marcat acest teritoriu: o piatră tombală medievală adusă de curând din satul Movileni, unde zăcea pe jumătate îngropată pe un teren agricol, în curtea primăriei și câteva siteuri arheologice neolitice de tip Cucuteni, toate marcate doar pe hărțile arheologilor și nu promovate în scop comercial. Toate acestea ar putea să treacă ușor neobservate de vreun turist care ar trece astăzi din întâmplare prin comuna Heleșteni.
Există însă ceva fascinant în Heleșteni, ceva care deși nu atrage imediat atenția unui străin de zona Heleșteniului, ar rămâne totuși memorabil pentru oricine ar vizita localitatea, mai ales dacă ar avea ocazia să petreacă aici mai mult de câteva zile. Acest ceva este patrimoniul intangibil – un fenomen promovat prin intermediul întregii comunități și vizibil mai ales în timpul sărbătorilor de iarnă.

În acele zile de decembrie un străin de localitate ar fi surprins să vadă pe străzile localității zeci de grupuri de mascați, personaje costumate în cerbi, capre, struți, urși, căluți dar și măști urâte de Holloween. Cei mai mulți dintre participanți poartă clopote în jurul brâului care fac mare zgomot fiind menite să atragă atenția de la mare depărtare. Aceasta cu atât mai mult cu cât mascații dansează mai tot timpul, iar clopotele se agită mereu în ritmul sacadat al mișcării dansatorilor. Alaiurile merg din casă în casă și anunță venirea anului nou, iar gospodarii îi primesc la ei în ogrăzi cu vin, prăjituri și bani. Toate acestea n-ar fi posibile dacă în Heleșteni n-ar exista o comunitate încă coezivă și atașată de propriile-i valori, credințe și norme, așa cum rar se mai poate vedea în satele românești.
Teritoriul administrativ al comunei Heleșteni este situat în partea central vestică a județului Iași. Legătura cu municipiul Iași se face prin DJ 208G, DN 28A, și E 387. Comuna este situată la 6 km de comuna Ruginoasa, la 68 de km distanță de municipiul Iași, 18 km față de orașul Târgu Frumos și 18 km distanță față de orașul Pașcani.

Citeste si   UNIREA de la 24 ianuarie 1859 – aportul MOLDOVENILOR şi bucovinenilor

Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are ?

Bugetul comunei Heleșteni pentru anul în curs este de 2.967,45 mii lei.

Ce lucrări / activități specifice aveți pregătire pentru această perioadă ?

Din punct de vedere social primăria are un grad ridicat de implicare în cadrul comunități prin depistarea și monitorizarea tuturor cazurilor sociale existente.

În această perioadă au reînceput activitățile de curățenie și igienizare cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform legii416/2001. S-a început decolmatarea pârâului Țiganca din Heleșteni cu utilaje de la S.H.I Pașcani. Se acționează la întreținerea parcului special amenajat în comuna noastră.

Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursă de finanțare.

•Reabilitarea și dotarea Școlii Heleșteni, valoare 1,185,678 lei, PNDL II termen finalizare 2022.
•Reabilitarea Dispensarului Heleșteni, valoare 559,279 lei, PNDL II termen finalizare 2022.
•Modenizarea și dotarea Căminului Cultural Heleșteni, valoare 1,864,212 lei, Fonduri Europene AFIR, termen finalizare 2020.
•Modenizarea și dotarea bucătăriei Centrului de Zi, valoare 419,050 lei, Fonduri Europene GAL Iași S-E, termen
finalizare 2021.

Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

În 2019 sunt prinse ca plan de investiții două proiecte;
– Amenajarea Bazei Sportive
– Amenajarea Platformei de Gunoi.

Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social ?

Din punct de vedere social primăria are un grad ridicat de implicare în cadrul comunități prin depistarea și monitorizarea tuturor cazurilor sociale existente.
Din anul 2007 în comuna noastră funcționează un Centru de zi dotat cu toate cele necesare și susține un număr de 30 de copii care provin din familii cu venituri modeste, le oferă o masă caldă, spațiu de joacă și posibilitatea să își facă lecțiile sub directa supraveghere a personalului din centru și a cadrelor didactice, aici fiind evaluați și de un psiholog. În acest sens avem un parteneriat de voluntariat cu școala Heleșteni. Scopul activității centrului este diminuarea abandonului școlar.

Ne puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna Dvs pe parcursul anului?

În comuna Heleșteni funcționează cea mai veche bibliotecă din zonă având peste 115 ani, dotată cu peste 15000 de volume, iar din 2010 s-a introdus biblionetul ca utilizatorii să aibă acces la orice informație.

Viața culturală în comuna Heleșteni s-a dezvoltat simțitor în ultimii ani, datorită interesului manifestat atât de locuitori, cât și de primarul comunei, Constantin Hîra, prin susținerea Consiliului Local. Datorită unor tradiții populare care s-au păstrat de-a lungul timpului în această zonă etnofolclorică s-au reînviat unele obiceiuri, punându-se în valoare potențialul uman și material din comună. Astfel, pentru promovarea patrimoniului imaterial, s-au realizat parteneriate cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași, pentru a participa la proiectele culturale de interes național și internațional. În acest sens, tinerii și gospodarii din comuna Heleșteni și-au adus contribuția la realizarea următoarelor proiecte culturale: ”Sărbătoarea Mărțișorului”, Șezători la noi în sat ”Sipetul bunicii”, ”Datini și obiceiuri de iarnă”, ”Culorile vacanței”, și ”Tradiții românești – Cultură Europeană”.

Citeste si   Cum se vor desfășura la IAȘI manifestările DEDICATE aniversării Unirii Principatelor ROMÂNE

Prin aceste proiecte, activitatea culturala din comuna Heleșteni a fost promovată atât la nivel național, cât și internațional.
Din anul 1960 la Heleșteni a existat o formație de dansuri populare care și-a desfășurat activitatea până în anul 1988 sub îndrumarea profesorului Dan Pintilie. După o lungă perioadă de întrerupere a activității artistice, în anul 2016, la inițiativa primarului Constantin Hîra, se înființează ansamblul de dansuri ”Trei Generații” care reunește peste 60 de membri, sub conducerea coregrafului Cătălin Hilițeanu. În repertoriul ansamblului sunt incluse jocuri populare specifice zonei etno-folclorice a Podișului Central Moldovenesc. Ansamblul a participat începând din anul 2017 până în prezent la Festivalul folcloric „Trandafir de la Moldova”, Festivalul pentru copii și tineret „Folcloristica”, Festivalul internațional de muzică populară românească „În grădina cu flori multe” Cernăuți, iulie 2018 unde a obținut premiul I. A participat la diferite evenimente culturale din zonă și la gala premiilor News Pașcani unde a obținut trofeul pentru păstrarea și promovarea tradițiilor locale.

În comuna Heleșteni funcționează cea mai veche bibliotecă din zonă având peste 115 ani, dotată cu peste 15000 de volume, iar din 2010 s-a introdus biblionetul ca utilizatorii să aibă acces la orice informație.
Pe agenda activităților de divertisment și recreere amintim concursul de biciclete și șah ce se desfășoară în fiecare an în colaborare cu Școala Gimnazială Heleșteni și Poliție.
În localitate activează o echipă de fotbal înscrisă în liga a 5-a, seria trei, care în ultimi doi ani a ocupat locul doi la sfârșitul campionatului, iar momentan se află pe locul 1 cu șapte etape înainte de final.

Am participat în Republica Moldova la turneul de volei tradițional din comuna Marinici.

Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora ?

Cu autoritățile județene există o colaborarea strânsă susținându-ne în numeroase activități și proiecte necesare dezvoltării comunității.

Domnule Primar, vă urăm mult succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne răspunde întrebărilor
adresate.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ