În cadrul rubricii ,,Agenda Primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrativ – teritoriale în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.

Jurnaliștii publicației noastre vor ajunge în toate comunele ieșene pentru a realiza o radiografie a modului în care primarii reușesc să absoarbă fonduri guvernamentale și europene în comunitățile pe care le administrează.

Săptămâna această ne aflăm în comună Dagâța și discutăm cu primarul comunei, domnul Mirel DAMASCHIN.

REP: Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna Dvs?

Mirel DAMASCHIN: Dagâța este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din 9 sate: Bălușești, Boatca, Buzdug, Dăgâța, Mănăstirea, Piscu Rusului, Poienile, Tarnița și Zece Prăjini.

Comuna Dagâța se întinde pe o suprafață de 34 km² având ca vecini:

 • La nord teritoriul comunei Stanița, Neamț;
 • La sud teritoriul comunei Bacesti, Vaslui;
 • La est teritoriul comunei Tansa, Iași
 • La vest teritoriul comunei Poienari, Neamț.

Cinci obiective din comuna Dagâța sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași ca monumente de interes local. Trei dintre ele sunt situri arheologice:

 • situl de la „Cetatea Mare” („Cetatea Gârbești”), aflat la 3 km nord-nord-est de satul Boatca, cu vestigii din eneolitic(cultură Cucuteni, faza A);
 • situl de pe „Dealul Țintirim ÎI” din marginea de sud-est a satului Dagâța, cuprinzând așezări din perioada Latène(cultură geto-dacică), secolele al VIII-lea–al X-lea, secolul al XI-lea (Evul Mediu Timpuriu) și secolele al XVI-lea–al XVII-lea;
 • situl de „la Saivane” (300 m de marginea de sud-est a satului Dagâța, sit format din urmele unei așezări din secolul al ÎI-lea î.e.n. (perioada Latène) și din ruinele unei biserici medievale.

Celelalte două sunt clasificate ca monumente de arhitectură: conacul V. Tăutu (prima jumătate a secolului al XIX-lea) din satul Dagâța; și biserica de lemn „Sfântul Ioan Botezătorul” (1723) din satul Mănăstirea.

,,Un alt obiectiv reprezentativ pentru comuna Dagâța îl reprezintă Fanfara Ciocârlia din satul Zece Prăjini. Formația e cunoscută ca cea mai rapidă fanfara din lume, ajungând chiar până la 200 bpm (beats per minute). În 6 octombrie 1996 au fost descoperiți de inginerul sonor Henry Ernst din Berlin. De atunci ei concertează cu mare succes pe toate scenele lumii.”

Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comună le are?

M. D: Bugetul comunei pentru anul în curs este insuficient pentru nevoile comunei.

Ce lucrări / activități specifice aveți pregătire pentru această perioadă?

M. D: Lucrări în execuție:

 • Reabilitare Școală Profesională  Dagâța, sat Dagâța, comuna Dagâța, județul Iași;
 • Reabilitare Școală primară Bălușești;
 • Reabilitare Școală gimnazială Mănăstirea;
 • Modernizare drumuri comunale DC 78 – DC 80.

Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursă de finanțare.

M. D: Reabilitare Școală gimnazială Mănăstirea

  • Valoare: 852 409 lei
  • Termen de finalizare: Septembrie 2019
  • Sursa de finanțare: MDRAP-PNDL

        Reabilitare Școală Profesională Dagâța, sat Dagâța, comuna Dagâța,  județul Iași

  • Valoare: 643 386 lei
  • Termen de finalizare: Septembrie 2019
  • Sursa de finanțare: MDRAP-PNDL

       Reabilitare Școală primară Bălușești

  • Valoare: 950 000 lei
  • Termen de finalizare: Septembrie 2019
  • Sursa de finanțare: MDRAP-PNDL

       Modernizare drumuri comunale DC 78 – DC 80

  • Valoare: 4 473 747 lei
  • Termen de finalizare: Martie 2020
  • Sursa de finanțare: MDRAP-PNDL

Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

M. D: Investiții la nivel de licitație execuție lucrări:

 • Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în satul Zece Prăjini;
 • Construire și dotare grădiniță Dagâța;
 • Reabilitare biblioteca Dagâța;
 • Construire dispensar medical uman;
 • Investiții la nivel de studiu de fezabilitate;
 • Înființare distribuții gaze naturale în comună Dagâța;
 • Modernizarea infrastructurii rutiere locale în localitatea Dagâța.

Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social?

M. D:  – Am construit un Centru de Zi în comunitatea Poienile.

       – Desfășurăm activități sociale în cadrul compartimentului de asistență socială al primăriei.

Ne puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comună Dvs pe parcursul anului?

M. D: – Ziua comunei care va avea loc în acest an pe data de 18.08.2019

         – Concursul școlar interjudetean de handbal și fotbal pe teren redus destinat elevilor de gimnaziu COLINELE IAȘILOR –Imboldul ce reunește meleagurile Moldovei – în care sunt implicate peste 100 școli din 4 județe: Iași, Vaslui, Neamț, Botoșani.

LĂSAȚI UN MESAJ