Share

Contextul acestui proiect este următorul: în toată lumea s-au întâmplat trei lucruri esențiale:

• numărul studenților la medicină a crescut foarte mult. În 1990, la lași, la Facultatea de Medicină a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași au absolvit 100 de studenți; astăzi sunt peste 800 de studenți, români și străini, la secțiile în limbile română, engleză și franceză;
• din cauza creșterii semnificației drepturilor pacienților, accesul studenților la pacienți s-a redus;
• tehnologia în domeniul medical a progresat foarte mult, iar rezultatele cercetărilor în acest domeniu sunt consistente.

Consecința constatată peste tot pe planetă este că absolvenții de medicină sunt „tobă de carte”, dar au o dezinvoltură redusă în ceea ce se numește „gândire critică și abilitați de argumentare” (critical thinking and reasoning skills) sau „luarea deciziilor” (decision-making).

Strategia inițiată în 2016 în Universitate vizează îmbunătățirea instruirii studenților prin utilizarea simulatoarelor și a scenariilor virtuale folosind metode de învățare și platforme tehnologice moderne și performante precum Platforma de e-learning, funcțională din 2010, astfel încât Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” să poată fi considerată școala de medicină cu cel mai modern sistem de învățare din Romania.

Proiectul „NELSON – Problem-based and team-based learning strategies în the education of biomedical and natural sciences”, implementat în cadrul programului Erasmus+ (2018-1- CZ01-KA203-048197), se înscrie în această strategie și a dovedit că există premise positive atît în Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, cit și în celelalte două universități partenere (Masaryk University din Brno-Cehia și St George’s Hospital Medical School din Londra-UK) pentru folosirea unor metode moderne de învățare bazate pe scenarii virtuale. Cele două metode pilotate în cadrul proiectului se numesc „Jnvafare bazatâ pe problems” (Problem-Based Learning – PBL) și Invățare bazată pe echipă” (Team-Based Learning – TBL).

Citeste si   (P) MARICEL POPA, președintele PSD IAȘI și candidat la Senat: „MODERNIZAREA infrastructurii rutiere a fost o PRIORITATE pentru administrația SOCIAL-DEMOCRATĂ!”

Prima metode (PBL) este remarcabilă prin faptul că antrenează studenții în ceea ce se numește „învățare pe cont propiu” („self-directed learning”) prin înlocuirea formei „clasice” de curs (în care profesorul predă și studenții notează) cu succesiune de 3 etape educaționale în care, în prima etapă, studenții trebuie să învețe materia ce se va preda în timpul cursului anterior desfășurarii lui. În următoarele două etape, care vor avea loc în timpul cursului, studenții vor parcurge un proces de evaluarea a cunoștintelor dobândite anterior și vor rezolva un scenariu virtual corespunzător unui pacient care poate fi unul real.

O caracteristică esențială a acestei metode este faptul că, în timpul sesiunii TBL, studenții lucrează în echipe de câte 4-6 membri, astfel încât evaluarea individuală a cunoștințelor care inițiază sesiunea este urmată de evaluarea cunoștințelor fiecărei echipe și de rezolvarea „pe echipe” a scenariului virtual. Sesiunea este condusă de un singur „expert” (corespunzător „profesorului” din forma clasică de curs) și de mai mulți „facilitatori” care trebuie să păstreze discuțiile din cadrul fiecărei echipe strict în cadrul temei scenariului.

Citeste si   Argumentele de LEGALITATE acuza deciziile CONDUCERII Institutului SOCOLA (partea II)

Cea de-a doua metodă de învățare (TBL) are aplicativitate în timpul lucrărilor practice sau a stagiilor clinice și se materializează tot prin învățare individuală, urmată de aplicarea cunoștințelor anterior dobindite în timpul rezolvării unui scenariu virtual.

Ambele metode folosesc scenarii virtuale și reprezentarea formalizată a curriculumului care au fost create în cadrul altor doua proiecte Erasmus+ și anume „CLEVER – Case-Based Leamlng and Chilli Cases to Foster Critical Thinking Skills of Students” (2018-1-RO01-KA203- 049412) implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași împreună cu Masaryk University din Brno și Pavol Jozef Safarik University din Kosice și„BCIME – Building Curriculum Infrastructure ln Medical Educatlon” (2018-SK01-KA203- 046318) implementat de PavolJozef Safarik University din Kosice împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Masaryk University din Brno, Jagiellonian University din Cracovia și University of Augsburg.

Pentru implementarea proiectelor prezentate a lost necesară îmbogățirea Platformei de e- learning funcționale din 2010, cea care a permis că universitatea ieșeană să lie, la acel moment, singura școala de medicină din țară unde evaluarea cunoștințelor studenților se marca prin întrebări MCI folosind subiecte unice pentru toți studenții unui an de studiu și o soluție TIC absolut obiectivă și transparentă, prin corectarea automatizată a tezelor. Utilizarea îndelungată a Platformei de e-learning de către studenți și profesori a permis că trecerea la invatamintul on-line să se petreacă natural, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași fiind prima care a dezvoltat o soluție automată pentru managementul resurselor (oameni și timp) în Microsoft Teams.

Citeste si   Incidența COVID-19 a ajuns la 5,43 la MIA de locuitori în municipiul IAȘI

În cadrul proiectului TELSON, cele două metode de învățare au fost folosite cu real succes în cadrul a mai multor sesiuni TBL și PBL la care au participat studenți din anii IV și V în cadrul pregătirii lor medicale la disciplinele Gastroenterologie, Biochimie clinica și Nefrologie sub conducerea conf. dr. Gabriela Ștefănescu, conf. dr. Dana-Mihaela Turliuc, conf. univ. Mihaela Moscalu, as. univ. dr. Georgiana Gîlcă-Blanariu, conf. dr. Bogdan Stoica, conf. dr. lonut Nistor, aș. univ. dr. Bogdan Iliescu și as. univ. dr. Adrian Ciureanu.

Cele trei proiecte descrise anterior au testat și au evaluat cu bune rezultate implicațiile schimbării de paradigmă în învățămâtul medical modern axat pe student și pe studiu individual, având la bază soluții tehnologice moderne, capabile să antreneze intens încă din timpul facultății abilitățile de analiză clinică și de decizie rapidă ale absolvenților.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ