Share

Răzvan Timofciuc: ”Hotărârile de CL pentru creșterea scandaloasă a salariilor celor din conducerea societăților subordonate Primăriei vor fi atacate în instanță”

Pentru a bloca creșterea scandaloasă a salariilor și indemnizațiilor directorilor și membrilor din Consiliile de Administrație de la societățile subordonate Primăriei, voi ataca în instanța de contencios-administrativ hotărârile aprobate ieri în Consiliul Local.

Mă voi prevala de, aparent, o chichiță legislativă, însă nu trebuie precupețită nicio încercare pentru a anula aceste hotărâri care sfidează bunul-simț. În plină pandemie, cu (deja) 12.600 de contracte de muncă suspendate la Iaşi numai din cauza crizei COVID, este indecent ca un membru în CA la Salubris, de exemplu, să încaseze 4000 lei / lună pentru o ședință, iar la finalul anului să mai încaseze minimum 24.000 lei.

Mai exact, toate proiectele de hotărâre de ieri, cu excepția proiectului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Compania de Transport Public (CTP), nu au semnate de către inițiator, iar referatele de aprobare ale acestor proiecte, inclusiv cel privind CTP, nu au semnate de către cel care le-a inițiat. Proiectele de hotărâre, în forma adoptată ieri, nu respectă prevederile Codului Administrtiv, art. 136, alin. 1 și 2 și alin. 8, lit. a), precum și prevederile Legii privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, art. 3, alin. 2. Deja am transmis o plângere prealabilă către Primăria Municipiului Iași și Prefectul Județului Iași!”, a declarat Răzvan Timofciuc, Consilier local din partea PNL Iași.

Prevederile Codului Administrtiv:

Art. 136

(1) Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

 (2) Proiectele de hotărâri şi referatele de aprobare ale acestora se redactează în conformitate cu normele de tehnică legislativă.

(8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit de:

  1. a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiatori.

Share
DISTRIBUIȚI
Redactor-Șef al Ziarului Buna Dimineața Iași. Experiență în domeniul administrației publice atât la nivelul instituțiilor publice de pe raza municipiului Iași cât și a UAT-urilor care își desfășoară activitatea la nivel județean! CONTACT: 0771.324.701 email: office.bunadimineataiasi@gmail.com sau office@bunadimineataiasi.ro

LĂSAȚI UN MESAJ