Share

În cadrul rubricii ”Agenda Primarului”, ne propunem să venim in sprijinul unităților administrativ-teritoriale și să reliefăm eforturile pe care acestea le fac în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul Județului Iași.

Săptămâna aceasta ne aflăm în comuna Cozmești și discutăm cu domul Primar Baltag Petrică

MESAJUL PRIMARULUI PETRICĂ BALTAG

Viitorul comunei depinde de cetăţenii săi dar mai ales de tinerii săi. Pe palierul atenţiei fața de tineri, ne-am preocupat împreună cu echipa și cu o colaborare strânsă cu conducerea scolii, de a asigura spații moderne pentru învăţământ. În atenţia noastră a stat asigurarea cu apa și canalizare a acestor spații, am dotat sălile de clasa cu mobilier şcolar modern.

De asemeni, colectivul profesoral este in totalitate calificat, de asemnea am modernizat și se continuă cu dotare a spaţiului After School pentru ca și copiii din comunitate să aibă un sprijin și în afara timpului alocat orelor de curs, prin pregătirea temelor pentru acasă cu sprijinul colectivului didactic aferent . Astfel se reduce rata abandonului şcolar pentru acei copii care provin din familii cu venituri mici.

Pentru a elimina greutăţile apărute pe perioada timpului nefavorabil, au fost accesate fonduri nerambursabile și am achiziţionat un utilaj modern dotat cu cele necesare pentru ca in perioada de iarna deszăpezirea drumurilor de acces la locuinţele cetăţenilor sa se facă rapid si eficient

O altă preocupare majoră a noastră a fost realizarea infrastructurii rutiere moderne. Aici am avut în vedere amenajarea drumului naţional și a celor comunale, realIizând asfaltarea acelor porţiuni de drum care nu erau modernizate.

Pentru a elimina greutăţile apărute pe perioada timpului nefavorabil, au fost accesate fonduri nerambursabile și am achiziţionat un utilaj modern dotat cu cele necesare pentru ca in perioada de iarna deszăpezirea drumurilor de acces la locuinţele cetăţenilor sa se facă rapid si eficient.

Totodată, cu acest utilaj pe care îl avem în comunitatea noastră ajutam cetăţenii să-şi realizeze acele munci grele care se pot face mai uşor cu acest utilaj.De asemeni, pentru accesul rapid la plantaţiile agricole s-a realizat asfaltarea drumului de acces către acestea. In actualele condiţii pentru agricultorii comunităţii am redus timpul pierdut prin înconjurul unor tarlale iar circulaţia către si dinspre aceste tarlale nu mai constituie o problema.

Pentru viitor avem în vedere conectarea localităţilor din comuna noastră la reţeaua de apă și canalizare

De asemeni ne-am preocupat pentru a obţine fonduri pentru modernizarea drumurilor săteşti pe o lungime de 6 km, în special pe acele artere care deservesc un număr cat mai mare de cetăţeni.

 

Pentru viitor avem în vedere conectarea localităţilor din comuna noastră la reţeaua de apă și canalizare. Pentru acest fapt vom întocmi împreună cu colectivul de specialişti de la Apa Vital Iași studiul de fezabilitate și vom analiza cele mai eficiente posibilităţi de acţiune a apei și a reţelei de canalizare pentru cetăţenii comunităţii. Apa fiind unul dintre reperele civilizaţiei noastre. De altfel, comunele limitrofe noi au realizat acest lucru făcându-ne si noua mai uşor accesul la aceste utilităţi într-un interval mai scurt de timp.

Domnule Primar, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde la următoarele întrebări deschise:

Cum v-aţi putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna Dvs?

Comuna noastră este situata in sud-estul judeţului Iasi, are o suprafaţă de aproximativ 4350 ha din care circa 700 ha cu amplasament in intravilan unde locuiesc si muncesc aproximativ 1200 de familii.

Bugetul comunei am putea spune ca este insuficient pentru aspiraţiile noastre și pentru problematica cu care ne confruntam

Terenurile din extravilanul comunităţii reprezinta 3650 ha arabil, vie ,livada, pasuni si păduri si sunt lucrate in asociaţii circa 1500 ha din care 250 ha vie.Este o aşezare cu oameni creativi , muncitori, cu respect pentru datini și obiceiuri.

Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are?

Bugetul comunei noastre este in valoare de 10.339.150 lei structurat pe două componente cea mai importantă fiind cea de dezvoltare care reprezinta 76 % din total, respectiv 7.867.160 lei iar secţiunea de funcţionare are suma de 2.471.990 lei.

Bugetul comunei am putea spune ca este insuficient pentru aspiraţiile noastre și pentru problematica cu care ne confruntam, încercam sa accesam fonduri nerambursabile pentru obiective de investiţii necesare comunităţii noastre .

Ce lucrări / activități specifice aveți pregătite pentru această perioadă?

a) Construire Grădiniţa cu 3 Sali de clasa Cozmeşti;
b) Reabilitare si modernizare dispensar uman;
c) Demolare si construire grădiniţa cu program normal Podolienii de Sus;
d) Reabilitare si modernizare scoală gimnaziala Podolienii de Sus corp A;
e) Demolare si construire scoală primara Podolienii de Sus corp B;
f) Dotari Căminul Cultural din Cozmeşti;
g) Achiziţii prin GAL de utilaje pentru comuna Cozmeşti;
h) Drum comunal 67 (Moşna – Citeşti ) asfaltat;
i) Drum exploataţii agricole asfaltat;

Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare

Educaţie: prin PNDL 1, cu o valoare totala a investiţiei de 1.362.556 lei ,cu finanţarea de la MDRAP ,cu termen de finalizare 12.06.2019;

Medico-legal: prin PNDL 2 ,cu o valoare totala a investiţie de 1.589.620 lei, cu finanţarea de la MDRAP ,cu termen de finalizare 08.01.2020;

Educaţie: prin PNDL 2 ,cu o valoare totala a investiţiei de 955.984 lei, cu finanţarea de la MDRAP, cu termen de finalizare de 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrării;

Educaţie: prin PNDL 2, cu o valoare totala a investiției de 1.798.605 lei, cu finanţarea de la MDRAP, cu termen de finalizare 14.06.2019;

Educaţie : prin PUDL 2, cu o valoare totala a investiţiei de 1.475.338 lei, cu finanţare de la MDRAP, cu termen de finalizare de 10 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrării;

Cultural: prin AFIR, cu o valoare totală a investiției de 204350 lei, cu finanțare MDRAP, cu termen de finalizare 30.06.2019 ;

Gospodărire comunală: prin AFIR, cu o valoare totala a investiţiei de 370.560 lei tractor nou cu următoarele dotări: remorcă, încărcător cu lame și furci/lame acţionate de joystick, lama/plug de zăpadă articulat,retro excavator, sărăriţa, tocator vegetaţie: cu finantare prin fonduri europene, cu termen de finalizare 30.09.2019.

Infrastructura rutiera: prin MDRAP , cu o valoare totala de recepţie de 1.894.465 lei ,si data recepţiei finale 15.12.2017;

Infrastructura rutiera: prin AFIR ,cu o valoare totala a investiţiei de 4.373.300 lei , cu termen de finalizare 30.09.2017

Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

Modernizare centru After School ;
Modernizare / asfaltare a 6 km drumuri săteşti ;

Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social ?

Având in vedere faptul ca Primăria deserveşte cetăţeanul, personalul Primăriei se implica în rezolvarea problemelor cu care se confruntă zi de zi locuitorii comunităţii. Vine în sprijinul acestora prin informare, mobilizare și exemplul personal .

Ne puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural artistice sau poate chiar sportive care se des fășoară în comuna Dvs pe parcursul anului?

An de an, derulăm programul ,,Festivalul internaţional al Fanfarelor “. Anul acesta vom derula ediţia a IX-a a acestui eveniment.

Cum apreciaţi relaţia cu autorităţile judeţene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora?

Relaţiile cu autorităţile judeţene sunt pe un făgaş normal. La solicitările noastre atunci când am avut nevoie de sprijin putem spune ca am fost ajutaţi .

Domnule Primar, va urăm mult succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne raspunde întrebărilor adresate.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ