Primarul Dobreanu Gheorghe ne prezintă realizările sale și planurile îndrăznețe pe care le are în viitorul apropiat pentru comuna Voinești

În cadrul rubricii ”Agenda Primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrative-teritoriale în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.

Jurnaliștii publicației noastre vor ajunge în toate comunele ieșene pentru a realiza o radiografie a modului în care primarii reușesc să absoarbă fonduri guvernamentale și europene în comunitățile pe care le administrează.

Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să șt.ie cititorii despre comuna Dvs?

Comuna se află în partea de sud a județului, la sud-vest de municipiul Iași. Este străbătută de șoseaua județeană DJ 248A, care o leagă spre nord-est de Miroslava și Iași și spre sud-vest de Țibana, Țibănești și mai departe în județul Vaslui de Todirești (unde se termină în DN15A). La Voinești, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ248B, care o leagă de Mogoșești, Șcheia, Ipatele, Drăgușeni și mai departe în județul Vaslui de Negrești (unde se termină tot în DN15D).

La ora actuală, comună Voinești se încadrează în tiparul comunelor aflate într-o continuă schimbare, la baza acestei schimbări stând atât factorii de natură geografică ( distanță redusă față de municipiul Iași ) cât și factorii de natură socio-politico-economici (obiectivele de investiții realizate sau în curs de realizare prin amplul concurs al autorităților locale).

În prezent, comuna Voinești are peste 8000 de locuitori și se află într-un amplu proces de creștere a populației prin prisma oportunităților oferite de calitatea de cetățean al comunei (desfășurarea activității de învățământ într-un cadru adecvat, existența  utilităților- apă, gaz, curet electric, semnal telefonie, semnal date mobile, cablu TV, dar și de o bună calitate a serviciilor medicale certificată de existența cabinetelor medicale individuale, a stomatologiilor, a farmaciilor aflate pe rază comunei).

De asemenea, este de subliniat existența serviciilor juridice (cabinet mediator juridic), prezența a numeroase unități de alimentație publică, un transport public bine dimensionat și corect din punct de vedere al graficului de frecvență, dar și de numeroase oportunități de petrecere a timpului liber (terenuri de sport, lacuri de pescuit, arii forestiere diversificate din punct de vedere al faunei și florei, stupine, clădiri importante din punct de vedere istoric, etc).

Modernizarea și dotarea școlii primare și construirea centralei termice în satul Slobozia, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de functionare.

Nu în ultimul rând, un aspect important de subliniat la comuna Voinești, îl reprezintă locuitorii acesteia, care sunt caracterizați de onestitate, cu spirit civic dezvoltat, primitori toleranți, autodidacti și care sunt deschiși întotdeauna către tot ce înseamnă nou și constructiv.

Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are ?

Bugetul primăriei pe acest an este de 8,24 milioane. Toate informațiile sunt publice și sunt aduse la cunoștință cetățenilor prin mijloacele agreate (media online, media scrisă, întâlniri cu cetățenii,etc.), transparența în cadrul Primariei Voinești, fiind deja un “modus-vivendi”.

Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor care se desfășoară în acest moment sau sunt în faza de proiect? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare

 • Modernizarea și dotarea școlii primare și construirea centralei termice în satul Slobozia, în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de functionare. Contractul de finanțare nr.2019/07.03.2018 are o valoare totală de investiție de 354.322 lei din care buget de stat – 328.970 lei si buget local – 25.352 lei. Sursa de finantare : PNDL II 2017-2020
 • Un alt program este reabilitarea, extinderea și modernizarea școlii gimnaziale din satul Slobozia în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcționare – contract de finanțare nr.698/25.01.2018 cu o valoare totală de investiție de 1.292.684,00 lei din care buget de stat -1.246.362 lei și buget local – 46.322 lei. Sursa de finantare: PNDL II 2017-2020
 • De asemenea, ne propunem construire unei creșe în satul Voinești: contract de finanțare nr.1530/23.02.2018 , valoare totala investitie 1.435.308 lei din care buget de stat – 1.382.485 lei si buget local – 52.823 lei. Sursa de finanțare : PNDL II 2017-2020

Aceasta amenajare va face ca activitatile sportive desfasurate pe acest teren sa aiba un amplu impact socio-educational. Prin amenajarea de tribune si vestiare, terenul va deveni mai atractiv atat  pentru practicantii sportului cat si pentru iubitorii acestuia, dar si pentru organizatorii de evenimente sportive sau de alta natura.

 • Reconfigurarea extinderea și modernizare  construcție existentă în grădinița cu 2 grupe cu program prelungit din satul Voinești este un contract de finanțare nr. 697/ 25.01.2018 , valoare totală investiție 597.051  lei din care bugetul de stat 571.578 lei și buget local – 25.473 lei . Sursă de finanțare : PNDL ÎI 2017-202.
 • Construire și dotare dispensar uman și centru de permanență în sat Voinești, com. Voinești, jud. Iași – contract de finanțare nr.3071 / 17.04.2018 cu valoare totală de  investiție 1.891.480,00 lei din care buget de stat: 1.743.330 lei și buget local 148.150 lei. Sursă de finanțare : PNDL ÎI 2017-2020
 • Este de notorietate că sănătatea trebuie să primeze în orice plan investițional sau de management comunitar, prin urmare, construirea unui dispensar și a unui centru de permanență în satul Voinești reprezintă garanția că suntem pe drumul cel bun, că urmăm modele de management comunitar corecte și încercăm să aducem mai aproape de cetățeni servicii atât de necesare lor.
 • Amenajarea terenului de sport din comuna Voinești în scopul integrării și incluziunii sociale a populației de etnie rromă – contract de finanțare nr.C1920075A203712403092/27.07.2018,  valoare totală investiție 252.500,02 lei din care: cheltuieli eligibile : 141.618,40 lei  și cheltuieli neeligibile : 110.881,62 lei. Termen finalizare: 33 luni; Sursă de finanțare: PNDR
 • Această amenajare va face ca activitățile sportive desfășurate pe acest teren să aibă un amplu impact socio-educațional. Prin amenajarea de tribune și vestiare, terenul va deveni mai atractiv atât  pentru practicanții sportului cât și pentru iubitorii acestuia, dar și pentru organizatorii de evenimente sportive sau de altă natură.

Achiziția de utilaje

Dotarea primăriei cu utilaje atât de necesare derulării unor lucrări de mentenanță și dezvoltare a infrastructurii din comunitatea noastră, reprezintă un alt capitol căruia i-am acordat atenție sporită, în cadrul perioadei în care  voineștenii mei mi-au acordat încredere în ”lupta” de a pune Voineștiul pe harta comunelor de rang european.

Centrul cultural este un obiectiv menit a ”reînvia” viața  culturală în comuna Voinești, este un mod de a oferi tinerilor oportunitatea de a avea alternativă la ”tableta,” de a socializa prin viu grai, de a-și dezvolta vocabularul, de a crea relații interpersonale și, nu în  ultimul rand, de a-și etala talentul

Recepția utilajului multifuncțional pentru servicii publice, face ca lista utilajelor să fie una satisfăcătoare la nivelul comunei noastre. Acest utilaj completează o lista în care regăsim: tractor,împingător frontal, buldoexcavator, remorci, vidanja, mașînă de pompieri.

Odată cu utilajul multifuncțional am recepționat și accesorii precum tocatoare vegetale, lame frontale, cupe, freza pentru zăpadă, atât de necesare desfășurării unor activități de utilitate publică cum ar fi îndepărtarea zăpezii pe timp de iarnă, îndepărtarea vegetației crescute în exces, etc.

Achiziția unui utilaj multifuncțional pentru servicii publice – contract de finanțare nr. C1920074X203712400044/23.02.2018, valoare totală  investiție 426.890, 96 lei din care: cheltuieli eligibile: 358.732,45 lei și cheltuieli neeligibile: 68.158,51 lei; Sursă de finanțare: PNDR. Termen finalizare: 24 luni.

Siguranța cetățenilor reprezintă, de asemenea, un deziderat pentru noi. Astfel  Serviciul Voluntar de Situații de Urgență a fost dotat cu o autospecială pentru stingerea incendiilor,s-a instalat un sistem performant de avertizare a populației în caz de pericol, toate acestea fiind făcute atât  în vederea scurtării timpilor de reacție la situații de urgență cât și a limitării eventualelor victime/ pagube.

Caminul Cultural Lungani

Caminul Cultural Lungani este un obiectiv bine-venit și bine-primit  de locuitorii din această localitate, fiind un loc ce permite realizarea și desfășurarea unor activități socio-culturale care, fără existența acestui obiectiv, nu erau posibile.

Centrul Cultural Voinești

Este un obiectiv menit a ”reînvia” viața  culturală în comuna Voinești, este un mod de a oferi tinerilor oportunitatea de a avea alternativă la ”tableta,” de a socializa prin viu grai, de a-și dezvolta vocabularul, de a crea relații interpersonale și, nu în  ultimul rand, de a-și etala talentul. De asemenea, în cadrul acestui centru cultural se va regăsi și biblioteca comunală, instituție  ce reprezintă o bază de cunoștințe atât de necesare unei creșteri sănătoase a noilor generații.

Centrul Cultural Voinești este gândit și proiectat atât ca o clădire dedicată desfășurării evenimentelor culturale cât și ca o construcție care să definească din punct de vedere arhitectural, alături de sediul Primăriei Voinești și cele două corpuri ale școlii ”Ioanid Romanescu”, zona centrală a satului Voinești.

Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

 • dotarea Centrului Cultural după terminarea construcției acestuia
 • implementarea unui sistem de supraveghere video la nivel de localitate
 • nomenclatorul stradal prin atribuirea de numere/nume străzi și implicarea DJEP Iași pentru actulizarea actelor de identitate
 • extinderea rețelei de apă/gaz
 • începerea lucrărilor la rețeaua de canalizare
 • construirea unei săli de sport
 • cadastrarea sistematică a sectoarelor cadastrale  din comună
 • găzduirea unor activități/competiții cu impact socio-cultural
 • modernizarea de drumuri comunale (în special DC 248 Voinești-Lungani)

Cu deosebită importanță tratăm și Ziua Comunei (15 August) unde sperăm să facem posibilă atât prezența unor artiști consacrați, așa cum am făcut în fiecare an (Sofia Vicoveanca, Fuego, Irina Loghin, Raul, Ciocârlia Band. etc) cât și să dăm oportunitatea tinerelor talente din comunitatea noastră de a-și etala calitățile.

Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social ?

Nu aș putea să va spun în procente, neexistând o bază de raportare, dar pot să vă asigur că trendul implicării Primăriei în viață comunității, din punct de vedere social, este unul ascendent, activitățile și acțiunile întreprinse în acest sens, dându-ne garanția că suntem pe drumul cel bun (acțiuni de plantare, acțiuni de ecologizare, întâlniri cu cetățenii și discuții pe seama temelor de larg interes, grijă față de aproapele nostru, implicarea în diverse proiecte sociale,etc.)

Ne puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna dvs pe parcursul anului?

Desigur. Anul acesta, evenimentul marcant va fi inaugurarea Centrului Cultural Voinești , eveniment care este programat spre sfârsitul anului. Mai multe detalii despre acesta vă vor fi aduse la cunoștință în preajma inaugurării (surprizele cele mai plăcute vin neașteptate, așa că…dați-mi voie să-mi rezerv dreptul de a nu spune nimic înainte).

Cu deosebită importanță tratăm și Ziua Comunei (15 August) unde sperăm să facem posibilă atât prezența unor artiști consacrați, așa cum am făcut în fiecare an (Sofia Vicoveanca, Fuego, Irina Loghin, Raul, Ciocârlia Band. etc) cât și să dăm oportunitatea tinerelor talente din comunitatea noastră de a-și etala calitățile.

Nu în ultimul rând, privim cu maximă atenție activitățile sportive, atât cele ce se desfășoară în mod normal, dar și a celor cu caracter excepțional (cupa satelor la fotbal, cupa Tymbark, Voinești Bike Challenge 2019, etc.). Avem, de asemenea, și o echipă de fotbal care activează în liga județeană.

Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora ?

Colaborarea cu autoritățile publice locale, județene și centrale este, în general, una buna. Comunicarea și relaționarea eficientă cu aceste autorități sunt definitorii, atât în  desfățurarea activității cotidiene cât și în atingerea scopurilor pe termen mediu și lung.

LĂSAȚI UN MESAJ