Şcoala Gimnazială “Petru Poni” Cucuteni a obţinut, în cadrul Competitiei Naţionale “Şcoala altfel”, etapa judeţeană, punctajul maxim la domeniul CULTURAL, cu activitatea de succes “100 de trepte spre împlinirea unui neam”.

Activităţile, a căror pregătire a fost realizată în cadrul Programului ”Școala Altfel”, 2018, gândite ca fiind o lecție de istorie interactivă, au încercat să scoată la lumină din praful imaginar al uitării, crâmpeie de istorie, de mare încărcătură emoţională, dorind ca invitaţii să se întoarcă în trecutul îndepărtat, poate neclar, pentru a simți libertatea şi frumosul din acele vremuri.

Marcând Centenarul Marii Uniri, lectura poate contribui la dezvoltarea personalității elevilor prin descoperirea istoriei devenirii neamului românesc, dar şi prin valorificarea zestrei culturale, cu rădăcini adânci în trecut, a localității Cucuteni. Prin activitățile susținute ne-am dorit să cultivăm sentimentul patriotic nu numai prin expuneri, ci și prin lecții cu puternică rezonanță în sufletul românului, fie copil, fie adult, localnic.

Am proiectat atelierele derulate în cadrul acestui eveniment în vederea actualizării unor deprinderi, abilități și competențe ale elevilor, pe care aceștia, deși le-au dobândit în cadrul orelor de curs, nu au reușit să le aplice în cadrul unor situații din viața reală.

Cucuteni este un nume care “ne obligă” – ne obligă pe toți: profesori, elevi, părinți, autorități locale, presă, oameni de știință, politicieni etc. de a demara acțiuni pentru a ne cunoaşte istoria pentru a ne defini ca oameni, pentru a ne evidenţia cultura şi valoarea ei, pentru a aprecia adevăratele modele demne de urmat.

Este o obligație morală de a marca într-un mod inedit şi atractiv marile momente ale istoriei noastre, care ne definesc pe noi ca popor, încercând astfel să reînviem mândria de a fi român, de a purta cu drag portul popular, de a cunoaşte jertfele înaintaşilor pentru a ne bucura de ceea ce prezentul ne oferă.

Sperăm că am reuşit să vă stârnim interesul cu aceste câteva informaţii ce leagă în mod direct numele Cucuteni de existența neamului nostru şi astfel să vă regăsim printre votanții proiectului nostru “100 de trepte spre împlinirea unui neam”, a precizat directorul şcolii, prof. Raluca Mariana CIUDIN.

La stabilirea punctajului final al fiecărei activități înscrise în competiția națională, ponderea notei date de comisia de evaluare MEN va reprezenta 80%, iar votul publicului 20%. Îi puteţi vota pe http://scaltfel.edu.ro, în perioada 21-25 iunie2018.

LĂSAȚI UN MESAJ