Cinci clase de învăţământ dual vor fi înfiinţate în anul şcolar 2018-2019

Anunţul a fost făcut în cadrul şedinţei Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social şi vine ca urmare a solicitărilor formulate de către agenţii economici din Iaşi şi a eforturilor reprezentanţilor municipalităţii, potrivit unui comunicat al Primăriei Iaşi.

Astfel, la Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” ar urma să fie înfiinţate trei clase, în total urmând a fi şcolarizaţi 85 de elevi. Aceste clase ar urma să acopere solicitările SC Chambon SRL Iaşi şi SC Next Construct SRL Iaşi.

Cele două firme au nevoie de personal ca dulgher – tâmplar – parchetar, fierar betonist – montator prefabricate, zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar, zidar – pietrar – tencuitor, lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic şi operator la maşini cu comandă numerică.

La Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” se va înfiinţa o clasă care va şcolariza elevi pentru a deveni dulgher – tâmplar – parchetar şi fierar betonist – montator prefabricare.

Decizia vine în urma solicitării SC Next Construct SRL Iaşi.

La Colegiul Tehnic de Transporturi şi Construcţii Iaşi va fi înfiinţată o nouă clasă datorită faptului că există solicitări ferme din partea SC Apolodor 2003 SRL pentru 12 elevi – 6 pentru profilul dulgher – tâmplar – parchetar şi 6 pentru fierar betonist – montator prefabricate.

„Conducerea şcolii va încerca să atragă şi alţi agenţi economici, pentru a putea constitui o clasă de învăţământ în sistem dual, care se organizează numai la cererea agenţilor economici“, se arată în comunicat.

Primăria va avea mai multe obligaţii printre care

-asigurarea cheltuielilor necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a întregului proces de educaţie şi formare profesională derulat în unitatea de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile care îi revin în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

-identificarea şi planificarea, în colaborare cu unitatea şcolară şi operatorii economici parteneri de practică, a lucrărilor de întreţinere, reparaţii capitale, consolidări şi a obiectivelor de investiţii necesare pentru dezvoltarea unităţii şcolare şi creşterea calităţii procesului de educaţie şi formare profesională;

-asigurarea, în cadrul finanţării complementare şi suplimentare din bugetul local, a sumelor necesare pentru cheltuielile de investiţii, reparaţii capitale, consolidări şi alte categorii de cheltuieli necesare, care nu sunt acoperite din sumele alocate din bugetul de stat.

Totodată, municipalitatea va „asigura cofinanţarea necesară pentru proiectele implementate de unitatea de învăţământ, convenite în prealabil cu aceasta, în cadrul unor programe finanţate din fonduri europene sau alte surse de finanţare, dar va sprijini şi demersurile iniţiate de unitatea de învăţământ şi operatorii economici parteneri în cadrul acţiunilor de informare şi promovare a ofertei de formare profesională, dar va asigura“.

LĂSAȚI UN MESAJ