Primăria va aplica o procedură de eșalonare la plata taxelor și impozitelor locale restante. Un proiect de hotărâre în acest sens va figura pe ordinea de zi a ședinței din luna noiembrie a Consiliului Local

„Dând posibilitatea plății eșalonate a acestor datorii către bugetul local scăpăm de transformarea lor în muncă în folosul comunității și mai decomprimăm presiunea pe care, din punct de vedere fiscal, o punem pe rău platnici.

Astfel, vom reuși să salvăm de insolvență multe din companiile ieșene. (…) Vor putea să plătească eșalonat aceste datorii fără a le cere procedură de insolvență. Acolo unde simțim că nu mai putem recupera sumele sau nu se respectă planul de eșalonare vom interveni cu cereri de insolvență și faliment”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Care sunt condițiile de acordare

Pentru acordarea eșalonării la plată a obligațiilor de plată restante, contribuabilii – persoane fizice/juridice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții, după caz:

  1. situația fiscală a contribuabilului să corespundă cu realitatea, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  2. să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare; această situație se apreciază de organul fiscal pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori altor informații și/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau deținute de organul fiscal;
  3. să aibă constituită garanția potrivit art. 8 din prezenta procedură;
  4.  să nu se afle în procedură de insolvență/faliment/dizolvare/lichidare potrivit legislației în vigoare;
  5.  să nu li se fi stabilit răspunderea în temeiul art. 169 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală;
  6.  să aibă depuse toate declarațiile fiscale la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

    Perioada de eșalonare la plată va fi stabilită astfel:

În cazul persoanelor fizice:

-pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 300-3.000 lei perioada de eșalonare este de până la 1 an

-pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 3.001-6.000 lei perioada de eșalonare este de până la 2 ani

-pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 6.001-9.000 lei perioada de eșalonare este de până la 3 ani

-pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 9.001-12.000 lei perioada de eșalonare este de până la 4 ani

-pentru sume (debit principal și accesorii) peste 12.001 lei

perioada de eșalonare este de până la 5 ani

În cazul persoanelor juridice: pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 3.000-12.000 lei perioada de eșalonare este de până la 1, între 12.001-24.000 lei, perioada de eșalonare este de până la 2 ani, pentru sume (debit principal si accesorii) cuprinse între 24.001-36.000 lei, perioada de eșalonare este de până la 3 ani, pentru sume (debit principal și accesorii) cuprinse între 36.001-48.000 lei, perioada de eșalonare este de până la 4 ani, pentru sume (debit principal și accesorii) peste 48.001 lei, perioada de eșalonare este de până la 5 ani

Cererea contribuabilului de acordare a eșalonării la plată se va depune la registratura Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale Iași sau se va transmite prin poștă cu confirmare de primire.

LĂSAȚI UN MESAJ