Share

Susținerea examenului de diplomă și licență în condiții maxime de siguranță, la USAMV Iași

La Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) a început, de astăzi, examenul de finalizare a studiilor pentru tinerii aflați în ani terminali. Pe parcursul întregii săptămâni, cei aproape 600 de absolvenți înscriși la examene, vor susține atât proba scrisă cât și prezentarea proiectelor, în cele mai sigure condiții oferite de instituție.

Cei mai mulți absolvenți înscriși sunt la Facultatea de Agricultură, la cele șapte specializări. ”Susținerea examenului și prezentarea proiectelor de diplomă vor avea loc în perioada 22-27 iunie 2020. Atât proba scrisă cât și susținerea proiectelor au loc în aceeași zi, în mai multe serii, la intervale orare diferite, astfel încât să se asigure distanțarea între candidați atât în timp cât și spațiu, totul concretizându-se într-o planificare minuțioasă pe care viitorii noștri absolvenți o cunosc din timp” a declarat conf. univ. Dr. Denis Țopa, decanul Facultății de Agricultură a USAMV Iași.

“La Facultatea noastră se desfășoară mai multe forme de examen de finalizare a studiilor: examen de diplomă la specializările Agricultură, Montanologie, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi inginerie alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole şi Protecţia consumatorului şi a mediului, iar examenul de licență la specializarea Biologie. Toate detaliile legate de forma prezentărilor, dar și de măsurile de siguranță pe care trebuie să le respectăm cu toții au fost transmise și însușite, și sperăm că acest demers se va finaliza cu succes pentru viitorii noștri absolvenți”, a precizat conf. univ. Dr. Denis Țopa, decanul Facultății de Agricultură a USAMV Iași.

Examen pe ZOOM

La Facultatea de Horticultură s-au înscris 93 de absolvenți, la cele trei specializări, în timp ce la Facultatea de Zootehnie sunt înscriși 109 viitori ingineri, la cele patru specializări.

La Facultatea de Medicină Veterinară, sunt 114 tineri viitori medici veterinari care vor susține examenul de finalizare la sediul instituției, în timp ce tinerii străini, studenți în ultimul an, la Medicină veterinară cu predare în limba engleză, vor susține examenul în mediul online, duminică, 26 iunie, pe platforma ZOOM.


Share

LĂSAȚI UN MESAJ