Share

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” din Iași anunță lansarea proiectului ”Educatie antreprenoriala inovativa – EducAtIv”

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ “ION IONESCU DE LA BRAD” din Iași, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ din București și cu ASOCIAȚIA CENTRUL REGIONAL PENTRU EDUCAȚIE, ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ Iași, anunță lansarea proiectului ”Educatie antreprenoriala inovativa – EducAtIv”, cod proiect 123458.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 24 luni și beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European prin Programul operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de Investiții 10. iv: Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calități lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivele specifice O.S.6.7, O.S.6.9, O.S.6.10.

Citeste si   CARTE de identitate FALSĂ și bijuterii nedeclarate, CONFISCATE la FRONTIERĂ

Obiectivul general al proiectului este de a crește participarea, cu accent pe categoriile dezavantajate, la învățământul terțiar si a calității acestuia precum si reducerea abandonului studiilor universitare prin dezvoltarea și implementarea de oferte educaționale inovative direct corelate cu piața muncii și economia națională.

Câteva din activitățile și rezultatele proiectului sunt

  • Dezvoltarea și implementarea unui program complex de consiliere, tutoriat si mentorat, dar si suport financiar sub forma de burse, pentru un număr de minim 400 de studenți din regiuni mai puțin dezvoltate (din care minim 300 studenți dezavantajați), vizite tematice si caravană de promovare a studiilor universitare pentru un număr de minim 480 de elevi din regiuni mai puțin dezvoltate;
  • Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru un număr de 75 de cadre didactice, din regiuni mai puțin dezvoltate, din învățământul terțiar prin participarea la programe de formare profesională cu conținut educațional inovator și prin utilizarea de resurse de învățare moderne si flexibile;
  • Dezvoltarea a trei oferte educaționale cu conținut inovator și accent pe antreprenoriat, direct corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC si SNCDI, adresate studenților din învățământul terțiar.
Citeste si   Alexandru MURARU este noul deputat PNL IAȘI în urma VACANTĂRII mandatului lui Costel ALEXE

Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ