Share

În cadrul rubricii „Agenda primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrativ teritoriale în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași

Săptămâna aceasta ne aflăm în comuna Alexandru Ioan Cuza și discutăm cu primarul comunei, Vasile Corneluș BACIU.

REP: Cum v-ati putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna dumneavoastră?

Primar Vasile Corneluș BACIU: Alexandru I. Cuza este o comună în județul Iași, Moldova, România, formată din satele Alexandru I.Cuza (reședința), Kogălniceni, Șcheia și Volintirești.

Comuna se află în vestul județului, pe malul stâng al Siretului, la aproximativ 30 de km nord de orașul Roman, 25 km sud-vest de orașul Târgu Frumos și la 30 km sud de orașul Pașcani. Este traversată de șoseaua județeană DJ208G, care o leagă spre vest de Hălăucești și spre nord-est de Heleșteni și Ion Neculce, unde se termină în DN28.

Situate pe malul stâng al râului Siret, satele comunei se găsesc la poalele unor dealuri propice agriculturii. Lunca Siretului ocupă zonele inundabile de pe cursul râului. Pe valea Siretului există exploatări de piatră de construcții (prundiș și nisip). Munții Carpați Orientali pot fi văzuți în zare spre apus, mai ales de pe culmea dealurilor care fac parte din Șaua Ruginoasei.

Pe dealul Șcheii există o pădure de foioase alcătuită de fagi, ulmi, frasini, stejari și carpeni. Pe câmpurile comunei pot fi văzuți mistreți, mai ales în zonele joase din luncă, și turme de căprioare.

Râul Siret domină hidrografia comunei. Pâraie brăzdează câmpurile și marginea satelor. Pârâul Țigăncii parcurge câmpul Oarzei, mărginește satul Alexandru I. Cuza spre apus pentru a se varsă în Siret în locul numit Holm. În locul numit Oarza, pe marginea drumului, se află o fântână cu cumpănă de unde trecătorii pot să-și potolească setea

În satul Șcheia, la câteva sute de metri mai sus pe uliță de biserica catolică, se află un loc numit La Izvoare. Aici sunt puțuri de fântână joase care captează mai multe vene de apă potabilă exact la poala dealului.

Satul Alexandru Ioan Cuza a fost strămutat în anul 1878 (16 noiembrie) de pe malul vestic al râului Siret pe malul estic într-o zonă mai puțin susceptibilă de inundații. Vechiul nume al satului era Șcheuleț. În apropierea satului există două situri arheologice: unul în locul numit la Movilă, la 2 km V de sat, pe malul stâng al Siretului și un al doilea situat în “Țarina de Jos”, la cca. 300 m SE de sat, la confluența pârâului Țiganca cu Siretul.

La aproximativ 1.5 km în direcția nord nord-vest de satul Volintirești se află un sit arheologic datând din epoca medievală cuprinzând ruinele unui turn cunoscute sub numele “Movila lui Ștefan cel Mare”.

Satul Șcheia este menționat în cronica “Letopisețul țării Moldova, de când s-au descălecat țara și de cursul anilor și de viața domnilor care a scrie de la Dragoș vodă până la Aron vodă” de Grigore Ureche ca loc de desfășurare al bătăliei de la 6 martie 1486 dintre oastea moldavă condusă de Ștefan cel Mare și oastea ungară condusă de Hroiot. Descrierea bătăliei de pe Dealul Șcheii poate fi găsită în poemul “Aprodul Purice” de Costache Negruzzi.

Nouă obiective din comuna Alexandru I. Cuza sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași ca monumente de interes local

În 1950, comuna a fost transferată raionului Roman din regiunea Bacău (între 1952 și 1956, din regiunea Iași) și și-a schimbat în timp numele în Alexandru I. Cuza. În 1968, comuna a trecut la județul Iași, satele Cucova și Fărcășeni trecând la comuna Strunga.

Alte patru obiective sunt clasificate ca monumente de arhitectură și se află în satul Șcheia: casa Sturdza-Șcheianu (1810); un bordei (secolul al XIX-lea); o casă de la sfârșitul secolului al XIX-lea; și conacul Alexandrescu (secolul al XIX-lea). Al nouălea obiectiv, clasificat ca monument de for public, este monumentul eroilor din Primul Război Mondial, aflat în cimitirul satului Șcheia și datând de la începutul secolului al XX-lea.

REP: Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are?

Primar Vasile Corneluș BACIU: Pentru anul în curs, avem un buget al comunei de 3.567,67 lei. Raportând valoarea bugetului la nevoile cetățenilor constatăm cu tristețe că suma menționată nu răspunde necesităților pe care comuna le are. Din nefericire sunt prea puțini bani raportați la nevoile cetățenilor, care odată cu trecerea timpului se amplifică.

REP: Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare.

Primar Vasile Corneluș BACIU: 4 dintre proiectele comunei Alexandru Ioan Cuza sunt finanțate prin fonduri guvernamentale – Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa l. Proiectele fac referire la modernizarea și reabilitarea școlilor și a grădiniței și se intitulează astfel:

  • „Reabilitare și modernizare Școală primară Alexandru Ioan Cuza, comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași”. Contract de finanțare nr. 944/07.12.2016. proiectul se află în perioada de implementare, lucrările fiind în curs de execuție.
  • „Reabilitare și modernizare Școală primară Volintirești, comuna Alexandru Ioan Cuza ,județul Iași”. Contract de finanțare nr.946/07.12.2016. Pentru proiectul menționat am inițiată procedura de licitare.
  • „Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Șcheia, comuna Alexandru Ioan Cuza,județul Iași”. Contract de finanțare nr. 942/07.12.2016. Proiectul se află în faza de autorizare.
  • „Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Șcheia, comuna Alexandru Ioan. Cuza, județul Iași”. Contract de finanțare nr. 943/07.12.2016. Proiectul se află în faza de autorizare.

Pe lângă cele 4 proiecte menționate avem un proiect aflat în procedura de inițiere intitulat „Modernizare pod părăul Țigăncilor, extravilan comuna Alexandru Ioan Cuza, județul Iași”. Contract nr.1194/20.02.2018.

Din fondurile proprii, ale comunei am început lucrările de reabilitare și modernizare a Căminului Cultural.

REP: Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

Primar Vasile Corneluș BACIU: Pentru început ne dorim să finalizăm proiectele menționate anterior. Pe lângă proiectele enumerate ne propunem asfaltarea completă a comunei.

REP: Care este gradul de implicare al Primăriei pe care o conduceți în viața comunității sub aspect social ?

Primar Vasile Corneluș BACIU:  Din punct de vedere social atât primăria cât și personalul instituției încearcă să fie cât mai aproape de locuitorii comunei. Încercăm să ne implicăm activ în problemele comunei, să găsim soluții optime în rezolvarea acestora și să păstrăm o legătură primărie-cetățeni continuă și de actualitate.

REP: Puteți oferi câteva detalii despre activitățile cultural-artistice sau poate chiar sportive care se desfășoară în comuna dumneavoastră pe parcursul anului?

Primar Vasile Corneluș BACIU:  Considerăm că sportul nu ar trebui să lipsească din viața unui adolescent fiind un factor important în dezvoltarea fizică şi psihică. Sportul este una dintre cele mai bune pastile în menținerea unei vieți sănătoase. La nivelul comunei avem o echipă de fotbal „UNIREA A.I. Cuza” cu rezultate foarte bune în divizia județeană.

REP: Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora?

Primar Vasile Corneluș BACIU: Putem afirma cu ușurință că autoritățile județene ne sunt alături și colaboram sub toate aspectele.

RRP: Domnule, Primar, va urăm mult succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne răspunde întrebărilor adresate.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ