Share

În cadrul rubricii „Agenda primarului” ne propunem să venim în sprijinul unităților administrativ teritoriale în vederea dezvoltării mediului rural de la nivelul județului Iași.

Săptămâna aceasta ne aflăm în comuna Popești și discutăm cu primarul comunei, Vasile LUPU.

REP: Cum v-ați putea descrie comuna? Ce ar trebui să știe cititorii despre comuna dumneavoastră?

Primar Vasile LUPU: Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Popeşti face parte din Podişul Moldovei, situat în partea de sud a Câmpiei Moldovei, la contactul acestuia cu Podişul Bârladului; se întinde de la Creasta Dealului Mare, ce delimitează cele două structuri morfologice, până la Valea Bahlueţului.

În cadrul judeţului Iaşi, teritoriul se află în partea centrală a direcţiei est- vest şi în sudul acestuia pe direcţia nord-sud, având ca vecini (megieşi) la nord, comuna Podu Iloaiei, la est comuna Dumeşti, la sud comuna Mădârjac şi la vest comunele Sineşti şi Lungani. In cadrul acestor limite, teritoriul are o suprafaţă de 7.743 ha, situându-se din acest punct de vedere pe un loc mijlociu în cadrul judeţului.

Din punct de vedere administrativ, teritoriul comunei cuprinde satele: Popeşti, Hărpăşeşti, Doroşcani, Obrijeni, Pădureni şi Vama. Conturul hotarului comunei este asemănător unui paralelogram, măsurând de la nord la sud (între Dealul Mare cu cota 368,6 şi Dealul Jugani cu cota 164,6) 12 km, iar de la est la vest (între malul de est al lacului Hărpăşeşti şi Capu Dealului de la 800 m nord-vest Obrijeni) 8 km. Lungimea totală a hotarului este de 36 km. (Măsurarea s-a făcut cu ajutorul curbimetrului, după harta militară).

Dispunerea localităţilor în perimetrul comunei este pe două aliniamente orientate de la est la vest. In primul eşalon (aliniament) se află: Hărpăşeşti, Doroşcani, Popeşti şi Obrijeni, al doilea aliniament în aceeaşi orientare se află Pădureni şi Vama. Factorul care a determinat această dispunere l-a constituit pădurea şi relieful. La atestarea documentară a principalelor aşezări, liziera pădurii era pe aliniamentul principalelor localităţi. Satul Pădureni şi Vama sunt localităţi ce aparţin acestui secol, dispuse pe marginea pădurii

Citeste si   Sentință DEFINITIVĂ pentru fostul SECRETAR al Primăriei Târgu-Frumos! Felicia SPULBER condamnată la ÎNCHISOARE cu suspendare

Evoluţia numerică a populaţiei a avut un caracter ascendent. În anul 1930 existau în satele comunei un număr de 620 familii cu peste 3.200 persoane, între care predominau bărbaţii

Evoluţia numerică a continuat în perioada postbelică, ajungând în anul 1938 la apogeu, dar şi la un echilibru pe sexe. în perioada celui de-al II-lea război mondial (1940-1945) în rândul populaţiei se produce dezechilibrul între sexe, ca urmare a numeroşilor bărbaţi căzuţi sau dispăruţi pe front în cele două campanii militare.

Comuna noastră este o comună frumoasă cu un potențial ridicat agroturistic, dar marea problemă cu care ne confruntăm este infrastructura, aceasta fiind și principalul factor care ne îngreunează ritmul de dezvoltare.

R: Care este bugetul comunei pentru anul în curs? Cum răspunde această valoare necesităților pe care comuna le are?

V.L: Bugetul comunei noastre este de aproximativ 15.500.000 lei, înregistrând un deficit de  4.122.110 lei. Această valoare este insuficientă cheltuielilor și cerințelor locuitorilor.

R: Ne puteți face o scurtă descriere a proiectelor pe care le aveți în implementare? Vă rugăm să vă referiți la domeniu, valoare, termen de finalizare și sursa de finanțare.

V.L: Teritoriul comunei este străbătut de drumul judeţean Podu Iloaiei, Popeşti, Mădârjac – cu ramificaţia Popeşti, Sineşti, având pe teritoriul comunei 14 km de drum asfaltat şi 3 km de drum pietruit (Popeşti-Sineşti). Reţeaua este cuprinzătoare în drumurile comunale şi asigură legătura directă între reşedinţa comunei cu satele componente, mai vitregit fiind satul Pădureni care are legătură doar prin Hărpăşeşti, Doroşcani.

În momentul de față avem în implementare numeroase proiecte prin care să facilităm accesul la educație și legăturile rutiere.

Citeste si   Studenții TUIAȘI dau viață campusului! În Tudor Vladimirescu s-a inaugurat un PARC cu mobilier URBN unic în IAȘI

– Reabilitare Școală Gimnazială din satul Hărpăşeşti, comuna Popești din fonduri PNDL.

– Reabilitare învelitoarei de pe acoperiș, pentru corpul grădiniței din satul Popești;

– Construcția unui corp nou de grădiniță cu patru săli de clasa, prin fonduri obținute de la Banca Mondiala;

Obiectivul general al celor trei proiecte menționate anterior îl reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la un sistem educațional performant, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile

Pe lângă creșterea accesului, calității și atractivității educației, care contribuie astfel la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, obiectivul specific al acestui proiect include asigurarea unei oferte educaționale adecvate tuturor copiilor din comuna Popești, accesibilă și de calitate, precum și asigurarea de șanse și oportunități egale pentru educație.

– Asfaltarea drumului DC 36 pe raza satului Hărpăşeşti, pe o lungime de 3,5 km din fonduri proprii;

– Betonare drumului DC 36, sectoare de drum de la asfaltare Hărpăşeşti – Doroşcani până în satul Obrijeni, pe o lungime de 4 km, din fonduri proprii;

– Reparare prin plombarea sectoarelor de drum DC36 din fonduri proprii;

            Infrastructura rutieră este un factor important pentru orice comună, județ sau țară, având un rol foarte important în asigurarea accesibilităţii. Prin proiectele demarate, încercăm să aducem creștem gradul de accesibilitate între localitățile comunei Popești.

– Modernizarea parcului din centrul satului Popești. Locurile de joacă au un rol vital şi în stimularea atât a dezvoltării intelectuale cât şi fizice a copiilor, de aceea comuna Popești a acordat şi acordă în permanenţă o atenţie deosebită modernizării spațiilor de joacă.

R: Ce planuri de investiții aveți în pregătire (dotări, modernizări, construcții)?

V.L:  Scopul Primăriei Popești este elaborarea unei strategii pe termen lung astfel încât să se asigure dezvoltarea economică și socială durabilă a comunei. De asemenea se urmărește propunerea unor proiecte care odată elaborate și implementate, au ca scop valorificarea la maxim a potențialului de care dispune, fapt ce duce la creșterea calității vieții locuitorilor, creșterea nivelului de trai și alinierea la normele impuse de Uniunea Europeană. În viitorul apropiat avem ca și obiective :

Citeste si   Vasilică TOMA, șoferul de la Târgu-Frumos rămâne PARLAMENTAR! Ion VĂTĂMANU l-a vrut în LEGISLATIVUL ROMÂNIEI

– Racordarea la gaz a întregii comune;

– Racordarea la rețeaua de apă și canalizare a întregii comune; Primăria comunei Popești urmărește îmbunătățirea condițiilor de viață a populației din comună, prin înființarea unei rețele de apă potabila și canalizare menajeră. Lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă are efecte negative asupra nivelului de trai al locuitorilor, asupra dezvoltării economice si asupra stării de sănătate a oamenilor, de aceea s-a decis implementarea acestui proiect.

– Reabilitare prin betonare a drumurilor sătești (ulițe); Nu doar drumurile județene au o importanță deosebită în consolidarea unei infrastructurii rutiere, ci și drumurile sătești, de aceea pentru a le facilita accesul cetățenilor la drumurile de interes cetățenilor, ne propunem să modernizăm o serie de ulițe prin betonarea acestora.

– Construirea unui corp nou de Cămin Cultural în sat Popești; Proiectul presupune creşterea atractivităţii localităţii prin construirea unui corp nou, activitate necesară pentru a susţine desfăşurarea acțiunilor artistice, culturale, expozițiile, dansurile populare, manifestaţiile tradiţionale din mediul local cât și a activităţi social-culturale.

– Acoperirea terenului de fotbal. Terenul acoperit aduce un mare avantaj, întrucât permite utilizarea lui în orice anotimp, indiferent de condiţiile meteo, iar acest lucru este favorabil pentru cei care utilizează terenul, de aceea am decis punerea în aplicare a acestui proiect.

R: Cum apreciați relația cu autoritățile județene? În ce măsură ați beneficiat de sprijin din partea acestora?

V.L:  Relațiile comunei Popești cu autoritățile județene sunt inexistente.

R: Domnule, Primar, va urăm mult succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a ne răspunde întrebărilor adresate.


Share
DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ