Share

Primăria Dagâța va construi și va dota un dispensar medical nou în satul Dagâța din comuna cu același nume. De asemenea, vor mai fi implememtate și alte proiecte de interes local.

Dispensarul medical, o necesitate absolută

În actualele condiții, un dispensar nou, modern este o necesitate absolută pentru cetățenii unei comune.

Actualele cerințe europene insistă pe întărirea sectorului medical primar, astfel ca, spre spitale să ajungă cazurile grave, iar îngrijirile ușoare, consulturile să fie făcute la cabinete medicale și dispensare în special în mediul rural, pentru că, în mediul rural, accesul spre spitalele din mediul urban se face mult mai greu. Aceasta este motivația pentru care edilul din Comuna Dagâța a decis contruirea unui astfel de obiectiv.

”Primăria comunei Dagâţa va implementa mai multe proiecte aflate atunci la stadiul de licitaţie şi urmând a fi implementate odată cu finalizarea acestei proceduri: Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în satul Zece Prăjini; Construire și dotare grădiniță Dagâța; Reabilitare biblioteca Dagâța; Construire dispensar medical uman; Investiții la nivel de studiu de fezabilitate; Înființare distribuții gaze naturale în comună Dagâța; Modernizarea infrastructurii rutiere locale în localitatea Dagâța”, a declarat Primarul Comunei Dagâța, Mirel Damaschin.

Ce presupune și cât va costa proiectul

  • Structura de rezistență a clădirii propuse pentru viitorul dispensar,  este din zidărie portantă din caramidă GVP și stâlpi și grinzi de contur. Pereții portanți interiori și exteriori vor fi din zidărie de cărămidă portantă cu goluri (290x240x188 mm), iar zidurile subțiri interioare vor fi din pereți de rigips (600x200x100 mm).
  • Infrastructura clădirii se va realiza sub forma unor fundații continui sub ziduri. Planșeele vor fi din beton armat. Șarpanta va fi din lemn.
  • Tâmplăria exterioară a ușilor și ferestrelor – se va realiza din profile din PVC – culoare alb și geam termoizolant – tehnologie low-e. Tâmplăria interioară de la parter se va realiza din profile din PVC – culoarea alb.Tâmplăria interioară de la mansardar se va realiza din lemn.
  • Dispensarul va fi dotat cu tehnică medicală modernă, spații pentru cabinete medicale, pacienți și cadrele medicale (medic, asistent medical etc). Clădirea va dispune de centrală termică proprie și va respecta normele igienico-sanitare în vigoare.

Valoarea estimată  a proiectului este de 707000 RON fără TVA

Proiectul va fi realizat de către firma SC MILAR CONSTRUCT SRL,  din Adjudeni Neamț, al cărei obiect de activitate este acela al lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

 


Share
DISTRIBUIȚI
Redactor-Șef al Ziarului Buna Dimineața Iași. Experiență în domeniul administrației publice atât la nivelul instituțiilor publice de pe raza municipiului Iași cât și a UAT-urilor care își desfășoară activitatea la nivel județean! CONTACT: 0771.324.701 email: office.bunadimineataiasi@gmail.com sau office@bunadimineataiasi.ro

LĂSAȚI UN MESAJ