Din această toamnă, în premieră în judeţul IAȘI, va fi implementat sistemul de învățământ dual. La Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” va funcţiona o clasă de elevi care se vor specializa în anumite meserii

Această noutate în curriculum școlar vine ca urmare a unor solicitări din partea unor agenți economici. Practic, vor fi formate clase de elevi care se vor pregăti în sistem dual pentru meserii foarte solicitate pe piață.

Spre exemplu, vorbim despre o clasă de 28 de elevi în domeniul de pregătire profesională Construcții, instalații și lucrări publice.

La finalul celor trei ani de studiu și de practică, 14 dintre acești elevi vor dobândi calificarea profesională dulgher-tâmplar-parchetar, iar alți 14 vor avea calificarea fierar betonist – montator prefabricate.

După examenul de evaluare națională, fiecare elev își pune o serie de întrebări retorice.

Vrei să ai un viitor asigurat?

Vrei să te pregătești în meserii căutate pe piața muncii?

Vrei să obții o diploma recunoscută în Uniunea Europeană?

Vrei să înveți într-o unitate școlară model?

Instituția noastră de învățământ a găsit răspunsul comun al tuturor acestor gânduri

Totul este să ALEGI ȘCOALA NOASTRĂ pentru anul școlar 2018-2019!

De câte ori nu ați auzit cunoștințe care vă întreabă de un dulgher priceput, de un tâmplar bun, de un parchetar, de un vopsitor, de un fierar?

Citeste si   Bilanțul persoanelor INFECTATE cu COVID -19 în România a ajuns la 18.283! 496 sunt din IAȘI

Ei bine, elevii care termină clasa a VIII-a pot învăța o meserie. Mai mult decât atât, în cei trei ani de școală sunt plătiți și au un loc de muncă asigurat. Un lucru excepționat, dacă ne gândim că în ultimii ani, din păcate, România este țara în care o jumătate de milion de liceeni nu reușesc să ia Bacalaureatul.

Absolvenţii învăţământului profesional şi ai învăţământul dual pentru obţinerea unei calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

Beneficii

 • Acum, în 2018!
 • Școală europeană: 2008, 2011, 2014, 2017
 • Membru al Alianței Colegiilor centenare
 • Diplomă de excelență instituțională
 • Certificat international Eco Școala
 • Decorația “CRUCEA CASEI REGALE A ROMÂNIEI” 2017

Dacă vrei, poți deveni absolvent!

Școala profesională învățământ dual (200 lei bursă stat + 200 lei bursă operator economic)

Construcții, instalații și lucrări publice

 • Dulgher, tâmplar, parchetar

Construcții, instalații și lucrări publice

 • Fierar betonist, montator prefabricate

Școala profesională (200 lei – bursă stat)

Construcții, instalații și lucrări publice

 • Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

Construcții, instalații și lucrări publice

 • Zidar, pietrar, tencuitor
Citeste si   Specializat în “privatizările” anilor ’90, Maricel POPA „pierde” finanțările europene! Banii EUROPENI vin la pachet cu controale RIGUROASE

Construcții, instalații și lucrări publice

 • Instalator instalații tehnico- sanitare și de gaze

Construcții, instalații și lucrări publice

 • Instalator instalații încălzire centrală

Ne-ai ales? Ai câștigat!

Vă asigurăm:

 • Un învățământ de calitate
 • Săli de clasă, cabinet, laboratoare și ateliere dotate corespunzător
 • Sală de festivități
 • Bibliotecă cu 27.000 de volume
 • Cămin ultramodern cu 250 locuri
 • Cantină

ADRESA:

COPOU, str. Sărărie nr.189

Tel: 0232.275.980

Email: secretariat_asachi@yahoo.com

Web: www.colegiulasachi.ro

Specificitatea învăţământului dual

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

 1. a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;
 2. b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici; c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor; d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unităţii de învăţământ partenere.

Învăţământul dual îndeplineşte următoarele cerinţe:

 1. a) existenţa contractului de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară, contract care stabileşte condiţiile de colaborare, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi costurile asumate de parteneri;
 2. b) existenţa contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor, operatorul economic şi unitatea de învăţământ, contract care stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor;
 3. c) existenţa autorizării/acreditării operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual.
Citeste si   CCI IAȘI organizează două SEMINARII despre fiscalitate, ȘOMAJUL tehnic și REGULILE de siguranță în MUNCĂ dedicate FIRMELOR

Autorizarea/Acreditarea operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual se reglementează prin metodologie specifică aprobată prin hotărâre a Guvernului. Autorizarea/ acreditarea operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual se reglementează prin metodologie specifică, aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Până la apariţia metodologiei specifice de autorizare/ acreditare a operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual, aprobată prin hotărâre a Guvernului, învățământul dual se poate organiza fără existenţa autorizării/ acreditării operatorilor economici.

Până la apariţia metodologiei specifice de autorizare/ acreditare a operatorilor economici implicaţi în formarea profesională prin învăţământul dual, aprobată prin hotărâre a Guvernului, unitatea de învăţământ va certifica, prin contractul de parteneriat încheiat, îndeplinirea condiţiilor privind resursele materiale şi umane ale agentul economic implicat în formarea profesională prin învăţământul dual, în raport cu standardul de pregătire profesională.

DISTRIBUIȚI

LĂSAȚI UN MESAJ